Stypendyści 2013

IMG_2633

Po raz drugi Fundacja im. Jerzego Szmajdzińskiego przyznała 36  stypendiów dla uzdolnionej młodzieży.   2 października 34 gimnazjalistów wyjechało, do stolicy, by  w Sejmie z rąk Aleksandra Kwaśniewskiego odebrać certyfikaty stypendialne. Jak w roku ubiegłym w programie wyjazdu znalazło się również  zwiedzanie m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sportu i Turystyki oraz najciekawsze zakątki Warszawy.