Zarząd fundacji

Dobrowolski Andrzej – Prezes zarządu

Cieślak Bożena – członek zarządu

Golis Jerzy – członek zarządu

Pelczar Stanisław – członek zarządu