Stypendia Na Rok Szkolny 2020/ 2021

 1. Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach
 3. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze
 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chełmsku Sląskim
 5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Marciszowie
 6. Szkoła Podstawowa w Kaczorowie
 7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Targoszynie
 8. Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Kornela Makuszyńskiego Polkowicach
 9. Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego Gaworzyce
 10. Szkoła Podstawowa im. Emilii Plater w Platerówce
 11. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Uśmiechu w Lubaniu
 12. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgorzelcu
 13. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
 14. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lubomierzu
 15. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów WOP w Gryfowie Śląskim
 16. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy
 17. Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy
 18. Szkoła Podstawowa nr 2 im Tadeusza Kościuszki w Prochowicach
 19. Szkoła Podstawowa nr 4 im Janusza Korczaka w Chojnowie
 20. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żeliszowie
 21. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu
 22. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi
 23. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pielgrzymce
 24. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim
 25. Szkoła Podstawowa im. Świętego Floriana w Brzegu Głogowskim
 26. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie
 27. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach