Rada Fundacji

Kwaśniewski Aleksander – Przewodniczący Rady Fundacji

Kukulska – Dąbrówka Natalia

Malinowska Jolanta

Bokiej Andrzej

Chaładaj Jan

Fiedor Bogusław

Kalisz Ryszard

Napieralski Grzegorz

Olejniczak Wojciech

Ryk Ryszard

Szczepankiewicz Władysław

Szymański Witold

Włodyga Jacek

Wojtczak Jerzy