Kontakt

Fundacja im. Jerzego Szmajdzińskiego
ul. Wspólna 65A/31,32, Warszawa
00-867 Warszawa

KRS: 0000396997

Konto Fundacji
BGŻ 85 2030 0045 1110 0000 0218 5440

Tel.  tel. 606 – 355 – 915

fundacja.szmajdzinski@gmail.com