KRS

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWNICZEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 05.03. 2015

Numer KRS: 0000396997

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ODPIS AKTUALNY KRS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *