O fundacji

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządowego samolotu TU 154M pod Smoleńskiem zginął nasz przyjaciel i kolega – Jerzy Szmajdziński – Poseł na Sejm RP z okręgu legnicko-jeleniogórskiego, Wicemarszałek Sejmu, Minister Obrony Narodowej w rządzie Leszka Millera i Marka Belki. Człowiek wielkiego serca, wybitny polityk i społecznik.  Pamięć o Jurku, jego inicjatywach i dokonaniach spowodowała, że grupa przyjaciół i kolegów postanowiła powołać do życia Fundację im. Jerzego Szmajdzińskiego. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem.  Gotowość wspierania tej idei zgłosiło wiele Koleżanek i Kolegów z całej Polski. Powstał Komitet Organizacyjny Fundacji, przystąpiliśmy do przygotowywania dokumentów niezbędnych do zarejestrowania Fundacji. Rozpoczęliśmy bardzo mozolną pracę organizacyjną.

Opracowany został projekt Statutu Fundacji, przygotowaliśmy deklarację przystąpienia do Fundacji i oba te dokumenty rozesłaliśmy drogą elektroniczną do wszystkich potencjalnych fundatorów. Zarząd Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Jeleniej Górze udostępnił nam swoje konto bankowe, na które dokonywane były wpłaty przez fundatorów na poczet funduszu założycielskiego Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego. Sprawy związane z obsługą prawną prowadziła  Kancelaria Prawna  G-K-G w Warszawie.

W dniu 28 marca 2011 roku w Sali Konstytucji 3-go Maja, w gmachu Sejmu RP, podpisany został akt notarialny powołujący Fundację  im. Jerzego Szmajdzińskiego. Do podpisania aktu notarialnego stanęło 101 fundatorów. Wybraliśmy  16 osobową Radę Fundacji, na której czele stanął Aleksander Kwaśniewski i 4 osobowy Zarząd w składzie: Andrzej Dobrowolski – Prezes Zarządu, Bożenna Cieślak –członek Zarządu, Jerzy Golis – członek Zarządu, Stanisław Pelczar – członek Zarządu. Sąd Gospodarczy zarejestrował Fundację w KRS         w dniu 2011-09-22 pod numerem 0000396997. Otrzymaliśmy NIP i Regon. Założyliśmy konto w BGŻ.

Przez cały okres przygotowawczy, do formalnego powstania Fundacji, pracował Komitet Organizacyjny Fundacji. Zorganizowaliśmy w październiku 2010 r., przy wydatnej pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej i władz miasta Jeleniej Góry, koncert poświęcony pamięci Jerzego Szmajdzińskiego. W koncercie wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Przybyło ponad 350 zaproszonych osób, wśród nich m.in. rodzina Jerzego, Marszałek Sejmu RP Grzegorz Schetyna, parlamentarzyści, władze samorządowe województwa dolnośląskiego i jego poszczególnych gmin, współpracownicy Jerzego, przyjaciele i koledzy. Podczas koncertu małżonka Jerzego – Małgorzata wręczyła 28 stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych. Pieniądze zebrane zostały podczas XV Balu Charytatywnego zorganizowanego w styczniu 2010 roku.

W kwietniu 2011 roku wspólnie z Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr  hab. Bogusławem Fiedorem zorganizowaliśmy debatę: “Czy polityka musi być taka jaka jest? O etyce w sferze publicznej”. W dyskusji do której wprowadzenia dokonali: filozof prof. Jan Kurowicki, były eurodeputowany SLD, działacz opozycji demokratycznej Józef Pinior oraz socjolog Piotr Żuk udział wzięli politycy, naukowcy i młodzież akademicka.

Komitet Organizacyjny starał się, w miarę swoich możliwości, kontynuować działania, których inicjatorem był Jerzy Szmajdziński. Z okazji Dnia Dziecka przekazaliśmy do domów dziecka w regionie jeleniogórsko-legnickim pond 500 upominków. Na zakończenie roku szkolnego przekazaliśmy do szkół naszego regionu 90 cennych wydawnictw książkowych, w formie nagród dla uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce. Sukcesywnie przekazujemy do szkól naszego regionu pomoce do nauki języka niemieckiego i angielskiego wraz z płytami CD. Dotychczas przekazaliśmy ponad 2000 egzemplarzy  takich pomocy szkolnych.

Już jako Fundacja, przygotowaliśmy i przekazaliśmy, w przededniu Świąt Bożego Narodzenia, do domów dziecka w regionie, 540 paczek z upominkami.