Bożonarodzieniowe paczki 2012

IMG_1332

Paczki wypełnione słodyczami Fundacja im. Jerzego Szmajdzińskiego organizuje również w okresie Bożego Narodzenia. Słodkie upominki tak ja w przypadku paczek z okazji Dnia Dziecka trafiają do podopiecznych okolicznych placówek opiekuńczo wychowawczych oraz domów dziecka na terenie dawnych województw jeleniogórskiego i legnickiego.