Rada Fundacji

Kwaśniewski Aleksander – Przewodniczący Rady Fundacji

Kukulska – Dąbrówka Natalia

Macenowicz Jolanta

Malinowska Jolanta

Adamik Jerzy

Bokiej Andrzej

Chaładaj Jan

Fiedor Bogusław

Kalisz Ryszard

Kozłowski Andrzej

Kuchar Andrzej

Napieralski Grzegorz

Olejniczak Wojciech

Ryk Ryszard

Szczepankiewicz Władysław

Szymański Witold

Włodyga Jacek

Wojtczak Jerzy